onderwijs

focus op samenwerken

Werken in het onderwijs, betekent werken in een omgeving waar het leren centraal staat. Veranderen doe je omdat er iets nodig is, omdat je mogelijkheden ziet om die lerende omgeving beter, mooier, bereikbaarder te maken voor de mensen met wie je werkt en voor je leerlingen, je studenten.

Soul.com ondersteunt schoolleiders, teamleiders en docenten in kleine en grote transformatieprocessen. Dat doen wij door onze aandacht te richten op een gemeenschappelijk doel, waardoor de teamleden als vanzelfsprekend hun eigen bijdrage gaan leveren.

Resultaat hiervan is dat mensen weer zin hebben om samen te werken. Zij weten dat het gedeelde belang leidend is in de keuzes die ze maken. Verschillen hebben een meerwaarde en mensen versterken elkaar. Er staat een krachtig team dat vertrouwen heeft in de richting die ze opgaan.

community building en capaciteiten

De kern van onze aanpak is capaciteitsopbouw: hierbij gaat het niet alleen om het ontwikkelen van vaardigheden of het verkrijgen van kennis, maar ook om de ontwikkeling van kwaliteiten en een houding die je werk betekenis geven. Inhoud en proces gaan hand in en versterken elkaar.  Het effect van ons werk werkt door in verschillende lagen van je organisatie. De ontwikkeling begint bij mensen en werkt door in de instituten en de organisatie als geheel.

Leren ontstaat door te handelen, te reflecteren en daarover met anderen in gesprek te gaan. Zo creëer je de omgeving waarin jonge mensen een basis kunnen leggen die verder strekt dan de onderwijsinstelling waar ze slechts tijdelijk verblijven. 

I never teach my pupils, I only attempt to provide the conditions in which they can learn.
A. Einstein

Bij soul.com werken mensen met uiteenlopende achtergronden en ervaring. Daarmee zijn wij al jaren een verbindende factor tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijs. Naast het vergezellen van management teams in visietrajecten, fusies en reorganisaties, heeft soul.com ook een breed opleidingsaanbod op het gebied van leiderschap, diversiteit en inclusie en het initiëren van positieve verandering op en rond jouw eigen werkplek. 

In het onderwijs is soul.com actief op universiteiten en HBO’s met programma’s voor teams en voor studenten.

In het voortgezet en primair onderwijs werken we samen met scholen en schoolbesturen op het gebied van strategisch beleid, visie ontwikkeling, team- en individuele coaching. 

AoC-people

Zin in samen

Wij nemen de tijd voor kennismaking, voorbereiding en afstemming. Een traject met soul.com kan gaan over:

 • de samenwerking in je team verbeteren
 • workshops tijdens een studiemiddag (thema’s: vertrouwen, diversiteit en inclusie, reflectie, samenwerkend leren)
 • een studiedag op jouw school
 • gesprekken gericht op het hervinden van je werkplezier en werk dat bij je past
 • strategisch beleidsplan + proces van betrekken van alle stakeholders

Voorbeelden van onderwerpen/vragen:

 • Hoe creëer ik grotere betrokkenheid van mijn studenten/leerlingen bij hun eigen leerproces?
 • Ik wil graag iets met diversiteit en inclusie in mijn team, maar ik heb geen idee hoe.
 • Hoe kunnen wij er als sectie voor zorgen dat we helder en prettig communiceren?
 • Hoe kan ik als schoolleider zorgen dat we op mijn school de cruciale beslissingen in gezamenlijkheid en in eenheid nemen?
 • Het MT op onze school bestaat voor een groot deel uit nieuwe mensen, kun je ons ondersteunen om een krachtig team te worden?
 • Hoe kan ik meer voldoening halen uit het werk dat ik doe?
 • Er is een familiecultuur op mijn school ontstaan en alle pogingen om daarin verandering te brengen, zijn gestrand.

Ben je geïnteresseerd? Wil je graag meer informatie? Neem vrijblijvend contact op met Sacha Bakker